Tapu İçin Gerekli Evraklar

Tapu İçin Gerekli Evraklar


Satıcının Bulundurması Gereken Evraklar

  • 1 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Tapu fotokopisi
  • Rayiç bedeli
  • Dask

Alıcının Bulundurması Gereken Evraklar

  • 2 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Türk Vatandaşı Olmayan Kişiler

  • 2 adet fotoğraf
  • Pasaport tercümesi
  • Vergi kimlik numarası

Pasaport tercümesi yeminli tercümana yaptırılır. Vergi kimlik numarası ise vergi dairesinden alınır.